Regisztráció

A regisztrációhoz töltsd ki a lenti adatmezőket.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Magyar Film- és Média Akadémia Kft. adatkezelőként („Adatkezelő”) tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Ezért a liluland.hu webhelyen („Webhely”) történő adatkezelése kapcsán az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Magyar Film- és Média Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1025 Budapest, Mecenzéf utca 16. 3. em.; cégjegyzékszám: 01-09-184331

E-mail: [email protected]

Adatvédelmi Tisztviselő:

Az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikusan az [email protected] e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás

Az alábbi személyek végeznek adatfeldolgozást az Adatkezelő számára: 8Ways Hungary Kft. (1029 Budapest, Zsíroshegyi út 16.)

Külföldi adattovábbítás

Nem történik külföldre továbbítás.

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban

A liluland.hu tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek (felhasználók) adatait a szerződés teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

(a) on-line regisztráció: az Adatkezelő és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő személy (felhasználó) között létrejövő szerződés teljesítése;

(b) szerződéses partnerek adatainak kezelése: az Adatkezelő és a regisztrációhoz kötött felületen elérhető tartalmakat és szolgáltatásokat igénye vevő személy (felhasználó) között létrejövő szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: a szerződés megszűnésétől számított öt év.

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:

(a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);

(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

(c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén); 

(d) az adat kezelésének korlátozása;

(e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

(f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 

(g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

(h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) [email protected].

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.